Hoạt động đoàn – đội

img_1111

Ngày hội đọc sách gia đình thật sự ý nghĩa

Nhằm đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV, cha mẹ và học sinh toàn trường. Được sự hỗ trợ của Dự án thư viện Room to Read. Ngày 12/12/2016,…