Tin tức

img_1111

Ngày hội đọc sách gia đình thật sự ý nghĩa

Nhằm đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV, cha mẹ và học sinh toàn trường. Được sự hỗ trợ của Dự án thư viện Room to Read. Ngày 12/12/2016,…
???????????????????????????????

Chuyên đề tiết đọc thư viện

Thực hiện kế hoạch tổ chức cac chuyên đề trong năm học 2016-2017, , chiều ngày 30 tháng 11 năm 2016, Cụm số 3 gồm các trường: Cẩm Nhượng, TT Thiên Cầm, Cẩm Dương, Cẩm Nam, Cẩm Hòa đã tổ chức…